Aanmelding

Nederlandse Taal- en Cultuurschool Kopenhagen (NTC KPH)
aangeboden door

FUNS
(Forening for Undervisning i det Nederlandske Sprog)
Aanmelden

 

Als u interesse hebt in onze school, kunt u contact opnemen met de schoolleiding.


Potentiƫle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen in een vrijblijvend gesprek kennismaken met onze school, lesmateriaal en andere zaken. De formele inschrijving vindt plaats met behulp van ons inschrijfformulier.


Nieuwe leerlingen worden naar hun niveau beoordeeld en vervolgens in de juiste groep geplaatst. Het kan dus gebeuren dat leerlingen van verschillende leeftijden in dezelfde groep zitten.


Specifieke behoeften

Indien een kind leer- of gedragsuitdagingen heeft, wordt er binnen het team overlegd in hoeverre wij het kind de juiste leeromgeving kunnen bieden. Indien tot plaatsing overgegaan wordt, is er een proefperiode van twee maanden. Hierna bespreken wij samen met de ouders in een evaluatief gesprek of we, in de specifieke onderwijssituatie waarin wij ons bevinden, goed kunnen aansluiten op de behoeften van de leerlin.